Privacyverklaring Yoga Samtosa

Yoga Samtosa vindt uw privacy erg belangrijk. We zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan u uit welke gegevens we van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@yogasamtosa.nl

 

Over Yoga Samtosa

Yoga Samtosa is onderdeel van Bolechowski vof, ingeschreven bij de KvK onder nr. 01125212. Myon Bolechowski is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die we van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zal bewaren.

We verwerken uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan gegevens die u geeft over uw gezondheid of persoonlijke omstandigheden. We gebruiken deze gegevens om een goede dienstverlening aan u te kunnen leveren, om u te kunnen bereiken als er wijzingingen of vragen zijn, om nieuwsbrieven te mailen, en zo van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst en uw gezondheid in acht te houden.

Om uw bestelling te beheren zullen we uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen we uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we uw betaling niet verwerken. We hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen we deze gegevens van u verwijderen.

 

Hoe verkrijgen we deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben we van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Ook kan het zijn dat we inzicht hebben tot uw gegevens via samenwerkplatformen, zoals Momoyoga, Bedrijfsfitness, om u onze diensten aan te kunnen bieden.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1.  Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Yoga Samtosa om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt in uw persoonlijke account op Momoyoga zelf ook een aantal gegevens aanpassen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Yoga Samtosa, kunt u bezwaar maken.

4.  Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Yoga Samtosa uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u met een kopie van uw paspoort zodat we zeker weten dat de vraag van u komt (waarbij uw BSN nummer onleesbaar is) verzoek sturen naar info@yogasamtosa.nl. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we u laten weten waarom we uw verzoek afwijzen.

 

Wie ontvangen uw gegevens?

Yoga Samtosa zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. We zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden. Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief om leden of andere die zich hiervoor hebben ingeschreven te informeren over relevante gebeurtenissen in de yogastudio.

 

Slotbepalingen

We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop we uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@yogasamtosa.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Yoga Samtosa

Noordvliet 145, 8921 GE Leeuwarden

Inschrijvingsnummer KvK: 01125212

Tel: 06 24 27 17 44

E-mail: info@yogasamtosa.nl

© Yoga Samtosa | Yoga en Meditatie | Noordvliet 145, Leeuwarden